AKTUELLT


Alltid gångklara

Perca Sunbeam
Bilderna är klickbara


Aktuellt

JP Sedimentkonsult HB etableras i Dalarnas län
Huvudmannen i JP Sedimentkonsult HB, Per Jonsson, är bördig från Mora och
planerar nu att utvidga verksamhetsområdet även till Dalarnas län.
En filial etableras på Sollerön där båtresurser och våtlaboratorium tillskapas.

Av denna anledning är JP Sedimentkonsult HB intresserade av att deltaga i
eventuella framtida undersökningar av vatten och sediment i Dalarna och hoppas
komma ifråga i samband med offertförfrågningar från olika myndigheter och företag.

Aktuella rapporter

- Jonsson, P., 2019b. Metaller och organiska miljöföroreningar i Årstaviken 2018 (Manuskript).
JP Sedimentkonsult Rapport 2019:2, 40 sidor plus bilagor.
Rapport kommer

- Jonsson, P., 2019a. Metaller och organiska miljöföroreningar i Riddarfjärden 2018 (Manuskript).
JP Sedimentkonsult Rapport 2019:1, 40 sidor plus bilagor.
Rapport kommer

- Karlsson, M., Jonsson, P., 2018. Föroreningssituationen i sediment från östra Mälaren söder om Nockebybron.
JP Sedimentkonsult Rapport 2018:2, 29 sidor. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2018f. Metaller och organiska miljöföroreningar i Ulvsundasjön, Karlbergskanalen och Bällstaviken 2017.
JP Sedimentkonsult Rapport 2018:7, 56 sidor plus bilagor. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2018e. Metaller och organiska miljöföroreningar i Drevviken 2017.
JP Sedimentkonsult Rapport 2018:6, 37 sidor plus bilagor. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2018d. Regionala bakgrundshalter av metaller, PAH-er och dioxiner/furaner i Stockholmsområdet.
JP Sedimentkonsult Rapport 2018:5, 26 sidor plus bilagor. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2018c. Bottenförhållanden utanför nya kajen vid Beckholmen.
JP Sedimentkonsult Rapport 2018:4, 15 sidor. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2018b. Metaller och organiska miljöföroreningar i Magelungen 2017.
JP Sedimentkonsult Rapport 2018:3, 41 sidor plus bilagor. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2018a. Metaller och organiska miljöföroreningar i Judarn, Kyrksjön, Långsjön och Trekanten 2017.
JP Sedimentkonsult Rapport 2018:1, 76 sidor plus bilagor. Läs rapporten här

- Jonsson, P., 2017f. Kartering och verifierande sedimentprovtagning i Årstaviken.
JP Sedimentkonsult Rapport 2017:6, 21 sidor. Läs rapporten här