Länkar

- ITM - Institutionen för Tillämpad Miljövetenskap, Stockholms universitet: www.itm.su.se

- Segel- och forskningsfartyget Sunbeams hemsida: www.sunbeam.se

- IVL Svenska Miljöinstitutet AB: www.ivl.se

- Sweco: www.sweco.se

- Kemakta: www.kemakta.se